Autor, który bezgranicznie wierzy w sukces swojego dzieła często oczekuje natychmiastowych działań i chce na swojej książce solidnie zarobić. Wydawnictwa nie działają tak szybko, a inwestycje w nakład i promocję starannie rozważają i wybierają tylko mały procent książek do dystrybucji hurtowej. Dla takich autorów proponujemy rozwiązanie, które zbliża stanowiska autora i wydawcy – jeżeli autor pokryje koszt druku nakładu, wydawnictwo opracuje wydanie książki i zajmie się dystrybucją. Autor, jako współwydawca, zachowuje 80% przychodów ze sprzedaży książki.

 

.

BESTSELLERY

1
Ścieżki miłości
Andrzej Monastyrski
2
3
4
5
6
7
8
9
10