Każdy pisarz chciałby przed wydaniem książki poznać opinię profesjonalistów o swoim dziele. Oferujemy usługę przygotowania recenzji, obejmującej ocenę warsztatu i stylu, fabuły i potencjału rynkowego książki. Recenzja jest przygotowywana przez doświadczony zespół redaktorów i wydawców współpracujących z Wydawnictwem RADWAN od wielu lat. Koszt recenzji to 492 zł brutto i można ją zamówić tutaj.

 

Co powinna zawierać dobra recenzja?

Autor – Kim jest autor? Jakie ma poglądy? Z czego jest znany? Jakie dotąd wydał książki?

Tematyka – Czego dotyczy książka? Jakie były założenia autora? Co to za gatunek literacki? Jakiej książka dotyczy epoki lub dziedziny nauki?

Treść – Co zawiera książka? Jak autor wywiązał się ze swoich założeń? Jeśli to powieść, to gdzie jest osadzona fabuła i jaki jest jej główny wątek?

Język, styl – Czy język i styl, którymi posługuje się autor sprawiał problemy podczas czytania? Czy był zrozumiały, przystępny? A może przeciwnie: nudny lub przesadnie hermetyczny?

Kompozycja – Czy układ książki jest zrozumiały? Czy podział na rozdziały ma sens? W przypadku prozy – czy narracja jest spójna?

Wartość merytoryczna – Jaka jest wartość merytoryczna książki? Czy przedstawia bieżący stan badań, opiera się na nowoczesnej literaturze, a wywody autora są warsztatowo poprawne? W przypadku powieści i opowiadań: czy realia historyczne zostały przedstawione wiernie? Jak wiele można się dowiedzieć z książki o danym okresie, życiu w określonej epoce itd.?

Porównanie – Jak wypada recenzowana książka na tle innych pozycji poświęconych tej samej tematyce? Czy w ogóle istnieją tego typu pozycje? Czy pozycja jest nowatorska, czy wręcz przeciwnie, powiela doskonale znany i opisany schemat?

Krytyka – Podstawą rzetelności dziennikarskiej jest zdolność do krytycznego spojrzenia. Piszemy, co w książce jest dobre, ale nie boimy się wytknąć wad. Prawie każda książka je ma, a recenzje, które wspominają wyłącznie zalety, nie są wiarygodnie. Jeśli książka jest świetna, nie wstydzimy się tego napisać. Ale jeśli to gniot nie warty przeczytania, to naszym obowiązkiem jest to wyraźnie wskazać. Pamiętamy jednak, by argumentować naszą ocenę w sposób wyważony.

Ocena – Recenzja to subiektywna ocena książki. Recenzent pisze jak jemu podobała się dana pozycja. Wciągnęła, a może zanudziła? Jeśli tak to dlaczego? Na koniec wystawiamy książce ocenę w skali 1-10.

.

BESTSELLERY

1
Ścieżki miłości
Andrzej Monastyrski
2
3
4
5
6
7
8
9
10